bootstrap html templates

Prinášame do oblasti automatizácie komunikácií

Zvýšenie zákazníckej spokojnosti
Urýchlenie procesov
Získavanie nových zákazníkov
Znižovanie prevádzkových nákladov 

Čo boti dokážu ?

Vďaka postupnému zdokonaľovaniu botov je možné riešiť stále viac a viac problémov bez ľudských zásahov. Toto umožňuje firmám osloviť širšie masy potenciálnych zákazníkov a pomôcť existujúcim s väčšinou problémov. Bez ohľadu na to koľko je hodín alebo či je sviatok. 

Boti pomáhajú firmám presúvať ludské zdroje na komplexné a kreativitu vyžadujúce problémy. Robia to tým, že triviálne alebo často sa opakujúce problémy spracovávajú automatizovanou komunikáciou. Vieme, že v kontaktných centrách sa väčšina otázok zvykne opakovať. Boti tieto otázky dokážu efektívne zodpovedať. Zákazníkovi aj živému agentovi tak ušetria čas. Zákazník sa nemusí prácne dostávať k odpovedi a živý agent nemusí hľadať pripravenú odpoveď a kopírovať ju do chatu. Boti dokážu vybavovať aj jednoduché úkony, napríklad v situácií, kedy sa zákazník spýta, kde si môže podať balík, ktorý chce poslať, kúpiť konkrétnu knihu alebo vyzdvihnúť lístky na koncert. Boti môžu vstupovať do interných systémov a pracovať s informáciami uloženými v nich. Zákazník sa tak môže opýtať na aktuálnu spotrebu na telefóne, preplatok za elektrinu alebo si nechať pripomenúť objednaný termín u doktora.

Ako vyzerá proces dodania riešenia

Okrem technologickej stránky komunikačného bota, ktorú je potrebné inicializovať pred spustením a podporovať po spustení, je potrebné sa zamyslieť aj nad používateľskou stránkou - chatboti by boli zbytoční, ak by ich ľudia nepoužívali.

Preto sme presvedčení, že ich uvedenie musí sprevádzať príslušná adopčná kampaň. Súčasťou takejto kampane je správne smerovanie používateľov tak, aby cez chatbotov našli hľadané informácie a vyriešili svoje problémy. Aj po uvedení chatbota na trh je rozumné podporovať mieru zapojenia zákazníkov. Pravidelnou správou chatbota dosiahnete, že mu zákazníci budú aktívne komunikovať svoje problémy a otázky. 

Analýza prostredia

Spoločne s vami sa pozrieme na prostredie, v ktorom chcete komunikačných botov používať. Je dôležité poznať cieľovú skupinu a jej zvyky. Stanovíme ciele, ktoré chceme dosiahnuť.

Návrh riešenia 

Po zadefinovaní cieľov vypracujeme komunikačnú stratégiu, na ktorej bude chatbot fungovať. Navrhneme, ktorými kanálmi by mal komunikovať. Navrhneme taktiež, kde by mal byť chatbot umiestnený, aby ho ľudia chceli používať. Podla vašich želaní vytvoríme personalitu chatbota, aby ľudí bavilo s ním komunikovať. 

Pilotný projekt

Určíme prípad použitia chatbota, ktorý vám prinesie čo najväčší osoh a je možné ho rýchlo zrealizovať. Túto úvodnú fázu bude sprevádzať kampaň, ktorá postupne ľudí privedie k používaniu chatbota. 

Overenie riešenia

Podľa výstupov z pilotného projektu určíme, ktorý zo zvyšných pripravených prípadov použitia by vám priniesol najväčšiu hodnotu. Už v tejto fáze je možné zbierať spätnú väzbu zákazníkov a dolaďovať chatbota k vyššej efektivite. 

Uvádzanie ďalších prípadov použitia

Z našich skúseností vieme, že nie je dobré celú funkcionalitu chatbova uviesť do prevádzky naraz. Preto proces po procese pracujeme na jednotlivých prípadoch použitia, a až keď je každý na požadovanej úrovni kvality, pracujeme na ďalších. Okrem toho v tejto fáze zbierame spätnú väzbu zákazníkov, hľadáme ďalšie prípady použitia a zbierame od zákazníkov prípadné podnety na zlepšenie vašich produktov a služieb.

Kontinuálne zlepšovanie chatbotov

V tejto fáze je možné chatbotmi realizovať marketingové kampane, rozširovať cieľovú skupinu používateľov a hľadať nové cesty na akvizíciu ďalších zákazníkov.

Prečo práve my?

1

Skúsenosti

V našom mladom tíme máme ľudí, ktorí sa komunikačným botom dlhoročne venujú pracovne aj súkromne. Do hĺbky sme skúmali rôzne technologie komunikačých botov a hľadali ich slabé a silné stránky. Zisťovali sme aj čo v praxi funguje a čo nie, aby ste boli s našimi riešeniami spokojní vy aj vaši zákazníci

2

Komplexné zabezpečenie služby pohľadom zákazníka

Boti z našej dielne sú vytvorení tak aby ich ľudia chceli používať. Dbáme na to, aby pre zákazníkov malo pridanú hodnotu použiť bota a nie hľadať riešenie inou cestou.

3

Otvorenosť riešenia a jeho prispôsobenie na mieru

Pri tvorbe komunikačných botov myslíme aj na budúci rozvoj vás a vašich riešení, preto ich staváme tak, aby sa dali ľubovolne rozširovať a meniť.  

4

Našitie na mieru

Pri budovaní botov si dávame záležať, aby sme dôkladne spoznali vás aj vašich zákazníkov. Personalitu botov teda nastavíme tak, aby čo najviac vzbudila záujem vašich cieľových skupín

Komunikujte so svojimi zákazníkmi efektívne!

Dohodnite si s nami stretnutie a my Vám ukážeme ako môžu komunikační boti pomôcť Vašej firme!

Adresa

Švabinského 21
budova EMEL
851 01 Bratislava

Kontakty

Mobil: +420 777 823 676
Mobil: +421 951 108 701
E-mail: info@predu.cz
  

Fakturačné údaje

predu s.r.o.
IČO: 47894687
DIČ: 2024136576
IČ DPH: SK2024136576